Характеристика на търговските площи:

Магазините се разполагат на две нива, като за търговската зона са предвидени самостоятели подходи от бул. „Осми приморски полк“ и от ул. „Войнишка“ с проектирани 37 самостоятелни обекта, в това число хранителен магазин, ресторант, две бистра. Общата площ на търговската зона е 7743 м2, в това число общи части. Търговските обекти са завършени тип “open space” без разделителни стени между магазините и без витрини към общи части. Всички инсталации са подведени до съответния магазин, в това число електрозахранване, климатизация, с отделно отчитане разходите за топлоенергия, общообменна вентилация, възможност за подвързване на топла, студена вода и канализация, оптична структурна кабелна мрежа с възможност за подвързване към интернет доставчик по избор, спринклерна пожарогасителна инсталация, пожароизвестителна инсталация. Общите части са напълно завършени с настилки от изкуствен гранит, окачени тавани, осветление, вентилация, пожарогасене и пожароизвестяване, видеонаблюдение. Зоната се обслужва от два броя асансьори “ORONA” за клиенти и един асансьор за зареждане на магазини и два броя ескалатори за връзка между етажите.

Намерете търговска площ по избор

Квадратура:
Етаж
Статус:

СПИСЪК МАГАЗИНИ:


Тип търговска площ ЗП (м2) Общи части (м2) РЗП(м2) Етаж Наемна цена (EUR, с ДДС / м2) № търговска площ Статус
Магазин хранителни стоки 1499.95 344.78 1844.73 1 Продаден 1.30 Продаден
Магазин 40.12 11.39 51.51 1 Продаден 1.02 Продаден
Магазин 51.70 14.68 66.38 1 Продаден 1.04 Продаден
Магазин 74.86 21.26 96.12 1 Продаден 1.06 Продаден
Магазин 82.47 23.42 105.89 1 Продаден 1.08 Продаден
Магазин 99.00 28.11 127.11 1 Продаден 1.10 Продаден
Магазин 150.87 42.84 193.71 1 Продаден 1.12 Продаден
Магазин 67.84 19.26 87.10 1 Продаден 1.14 Продаден
Магазин 66.00 18.74 84.74 1 Продаден 1.16 Продаден
Магазин 36.70 10.42 47.12 1 Продаден 1.18 Продаден
Магазин 68.50 19.45 87.95 1 Продаден 1.20 Продаден
Магазин 100.75 28.61 129.36 1 Продаден 1.22 Продаден
Магазин 124.58 35.38 159.96 1 Продаден 1.24 Продаден
Магазин 346.40 98.37 444.77 1 Продаден 1.26 Продаден
Магазин 59.40 16.87 76.27 1 Продаден 1.32 Продаден
Магазин 40.00 11.36 51.36 1 Продаден 1.34 Продаден
Магазин 68.37 19.42 87.79 1 Продаден 1.36 Продаден
Магазин 43.26 12.28 55.54 1 Продаден 1.38 Продаден
Бистро 49.77 14.13 63.90 2 Продаден 2.02 Продаден
Бистро 49.77 14.13 63.90 2 Продаден 2.04 Продаден
Ресторант 455.97 129.48 585.45 2 Продаден 2.06 Продаден
Магазин 58.32 16.56 74.88 2 Продаден 2.08 Продаден
Магазин 36.70 10.42 47.12 2 Продаден 2.10 Продаден
Магазин 70.78 20.10 90.88 2 Продаден 2.12 Продаден
Магазин 128.56 36.51 165.07 2 Продаден 2.14 Продаден
Магазин 198.51 56.37 254.88 2 Продаден 2.16 Продаден
Магазин 288.41 81.90 370.31 2 Продаден 2.18 Продаден
Магазин 156.49 44.44 200.93 2 Продаден 2.20 Продаден
Магазин 124.40 35.33 159.73 2 Продаден 2.22 Продаден
Магазин 174.30 49.50 223.80 2 Продаден 2.24 Продаден
Магазин 327.88 93.11 420.99 2 Продаден 2.26 Продаден
Магазин 230.16 65.36 295.52 2 Продаден 2.28 Продаден
Магазин 60.56 17.20 77.76 2 Продаден 2.30 Продаден
Магазин 37.48 10.64 48.12 2 Продаден 2.32 Продаден
Магазин 64.13 18.21 82.34 2 Продаден 2.34 Продаден
Магазин 38.69 10.99 49.68 2 Продаден 2.36 Продаден

© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016