Директна връзка с нас

изпратете Вашето запитване и ние ще Ви отговорим в най-кратки срокове:


Запознат/а съм с предоставената ми информация за личните данни, обработвани от „УКТАМ България“ ЕООД, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставянето на данните и съм информиран, че истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило. „УКТАМ България“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни. Събраните лични данни се обработват за целите на конкретното запитване, проверка и отговор и за подобряване качеството на обслужване.


Контакти:

  • гр. Варна, ПК 9000
  • бул. "Осми приморски полк" №115
  • info@varna115.com

© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016