Офиси:

Офисите заемат четири нива от сградата – от трети до шести етаж – със самостоятелен вход от ул. „Драва Чех“ . Проектирани са 88 броя офиси с обща площ 9508 м2, заедно с общи части. Офисите са изградени тип “open space”, без разделителни стени между офисите и без окачен таван, подът е на замазка. Всички инсталации са подведени до съответния офис, в това число електрозахранване, със самостоятелен електромер, климатизация със отделно отчитане разходите за топлоенергия, пожарогасителна система, пожароизвестителна система, оптична структурна мрежа с възможност за. подвързване към интернет доставчик по избор, възможност за изграждане на самостоятелен сатитарен или кухненски възел с подвързване на топла, студена вода и канализация. Общите части са завършени с настилка от гранит, окачени тавани, осветление, пожарогасене, пожароизвестяване, обща система за контрол на достъпа към основните подходи към зоната. На всеки етаж има изграден общ санитарен възел, в това число и тоялетна за инвалиди, и общо кухненско помещение. Зоната се обслужва от самостоятелни три броя асансьори „ORONA” и три евакуационни стълбища.

Търсене на офис площи

Квадратура
Етаж
Статус:

СПИСЪК ОФИС ПЛОЩИ:


ЗП (м2) Общи части (м2) РЗП (м2) Етаж Наемна цена (EUR, с ДДС/ м2) № офис Статус
46.73 10.49 57.22 3 По договаряне 1-3 Свободен
100.65 22.60 123.25 3 По договаряне 2-3 Свободен
50.32 11.30 61.62 3 По договаряне 3-3 Свободен
47.33 10.63 57.96 3 По договаряне 4-3 Свободен
56.29 12.64 68.93 3 По договаряне 5-3 Свободен
56.28 12.64 68.92 3 По договаряне 6-3 Свободен
58.54 13.14 71.68 3 По договаряне 7-3 Свободен
63.20 14.19 77.39 3 По договаряне 8-3 Свободен
127.66 28.67 156.33 3 По договаряне 9-3 Свободен
128.79 28.92 157.71 3 По договаряне 10-3 Свободен
63.76 14.32 78.08 3 По договаряне 11-3 Свободен
95.79 21.51 117.30 3 По договаряне 12-3 Свободен
61.00 13.70 74.70 3 По договаряне 13-3 Свободен
74.91 16.82 91.73 3 По договаряне 14-3 Свободен
240.16 53.93 294.09 3 По договаряне 15-3 Свободен
74.08 16.63 90.71 3 По договаряне 16-3 Свободен
81.94 18.40 100.34 3 По договаряне 17-3 Свободен
161.65 36.30 197.95 3 По договаряне 18-3 Свободен
76.97 17.28 94.25 3 По договаряне 19-3 Свободен
124.00 27.84 151.84 3 По договаряне 20-3 Свободен
63.53 14.27 77.80 3 По договаряне 21-3 Свободен
63.53 14.27 77.80 3 По договаряне 22-3 Свободен
64.80 14.55 79.35 3 По договаряне 23-3 Свободен
46.73 10.49 57.22 4 По договаряне 1-4 Свободен
100.65 22.60 123.25 4 По договаряне 2-4 Свободен
50.32 11.30 61.62 4 По договаряне 3-4 Свободен
47.33 10.63 57.96 4 По договаряне 4-4 Свободен
56.29 12.64 68.93 4 По договаряне 5-4 Свободен
56.28 12.64 68.92 4 По договаряне 6-4 Свободен
58.54 13.14 71.68 4 По договаряне 7-4 Свободен
63.20 14.19 77.39 4 По договаряне 8-4 Свободен
127.66 28.67 156.33 4 По договаряне 9-4 Свободен
128.79 28.92 157.71 4 По договаряне 10-4 Свободен
63.76 14.32 78.08 4 По договаряне 11-4 Свободен
95.79 21.51 117.30 4 По договаряне 12-4 Свободен
61.00 13.70 74.70 4 По договаряне 13-4 Свободен
74.91 16.82 91.73 4 Отдаден 14-4 Отдаден
240.16 53.93 294.09 4 Отдаден 15-4 Отдаден
74.08 16.63 90.71 4 Отдаден 16-4 Отдаден
81.94 18.40 100.34 4 Отдаден 17-4 Отдаден
161.65 36.30 197.95 4 Отдаден 18-4 Отдаден
76.97 17.28 94.25 4 Отдаден 19-4 Отдаден
124.00 27.84 151.84 4 Отдаден 20-4 Отдаден
65.63 14.27 77.80 4 Отдаден 21-4 Отдаден
65.63 14.27 77.80 4 Отдаден 22-4 Отдаден
64.80 14.55 79.35 4 Отдаден 23-4 Отдаден
122.32 27.47 149.79 5 Отдаден 1-5 Отдаден
146.24 32.84 179.08 5 Отдаден 2-5 Отдаден
50.32 11.30 61.62 5 Отдаден 3-5 Отдаден
47.33 10.63 57.96 5 Отдаден 4-5 Отдаден
56.29 12.64 68.93 5 По договаряне 5-5 Свободен
56.28 12.64 68.92 5 По договаряне 6-5 Свободен
58.54 13.14 71.68 5 По договаряне 7-5 Свободен
63.20 14.19 77.39 5 По договаряне 8-5 Свободен
121.66 27.32 148.98 5 По договаряне 9-5 Свободен
122.27 27.45 149.72 5 Отдаден 10-5 Отдаден
63.76 14.32 78.08 5 Отдаден 11-5 Отдаден
63.71 14.31 78.02 5 Отдаден 12-5 Отдаден
93.08 20.90 113.98 5 Отдаден 13-5 Отдаден
64.48 14.48 78.96 5 Отдаден 14-5 Отдаден
226.44 50.85 277.29 5 Отдаден 15-5 Отдаден
74.08 16.63 90.71 5 Отдаден 16-5 Отдаден
81.94 18.40 100.34 5 Отдаден 17-5 Отдаден
136.43 30.63 167.06 5 Отдаден 18-5 Отдаден
103.21 23.17 126.38 5 Отдаден 19-5 Отдаден
124.00 27.84 151.84 5 Отдаден 20-5 Отдаден
63.53 14.27 77.80 5 Отдаден 21-5 Отдаден
112.30 25.22 137.52 6 По договаряне 1-6 Свободен
122.36 27.48 149.84 6 По договаряне 2-6 Свободен
50.32 11.30 61.62 6 По договаряне 3-6 Свободен
47.33 10.63 57.96 6 По договаряне 4-6 Свободен
56.29 12.64 68.93 6 По договаряне 5-6 Свободен
56.28 12.64 68.92 6 По договаряне 6-6 Свободен
58.54 13.14 71.68 6 По договаряне 7-6 Свободен
63.20 14.19 77.39 6 По договаряне 8-6 Свободен
112.23 25.20 137.43 6 По договаряне 9-6 Свободен
90.90 20.41 111.31 6 По договаряне 10-6 Свободен
61.35 13.78 75.13 6 По договаряне 11-6 Свободен
95.79 21.51 117.30 6 По договаряне 12-6 Свободен
61.00 13.70 74.70 6 По договаряне 13-6 Свободен
64.48 14.48 78.96 6 По договаряне 14-6 Свободен
226.44 50.85 277.29 6 По договаряне 15-6 Свободен
81.94 18.40 100.34 6 По договаряне 17-6 Свободен
136.43 30.63 167.06 6 По договаряне 18-6 Свободен
103.21 23.18 126.39 6 По договаряне 19-6 Свободен
124.00 27.84 151.84 6 По договаряне 20-6 Свободен
63.53 14.27 77.80 6 По договаряне 21-6 Свободен

© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016