ВИДЕОКОНТРОЛ
За спокойствието на обитателите на „Варна 115“ се осъществява денонощно видеонаблюдение на всички общи части на сградата.


ОХРАНА
Професионална денонощна охрана осигурява допълнително сигурността на достъпите към сградата.


КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Чрез интелигентно организирана система с индивидуални карти се контролира достъпът до отделните зони на сградата – жилища, магазини, офиси и паркинги.


ПОРТИЕРСКИ УСЛУГИ
За максимално удобство на обитателите на жилища във „Варна 115“ и техните гости денонощно се грижи портиер на рецепцията на жилищния вход.
ПОЧИСТВАНЕ
Регулярно сухо и мокро почистване на входове, коридори, стълбища, асансьори, ескалатори, входни врати, стълбищни и етажни площадки, паркинги и прилежащите пространства на сградата с професионални уреди и препарати.


ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ
Организиране, поддръжка и почистване на зелени площи и цветни групи. Плевене, подкастряне и обработка с препарати за растителна защита.


АДМИНИСТРАЦИЯ
Организиране на събрания на етажната собственост (ЕС) според законовите разпоредби. Водене на счетоводство за разходите на ЕС. Изготвяне на задължителната за ЕС документация и представителство пред съответните институции.
ОСВЕТЛЕНИЕ
Поддръжка на осветителните тела по коридори, стълбища, асансьори, стълбищни и етажни площадки, паркинги, както и на ефектно фасадно осветление.


АСАНСЬОРНА ПОДДРЪЖКА
Поддръжка на асансьорите в сградата съгласно действащите законови норми и според изискванията на фирмата-производител.


ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Контрол и обслужване на всички системи и инсталации в сградата за общо ползване (ел и ВиК инсталации, оптична мрежа, домофонна система и пр.).


ОТЧИТАНЕ НА КОНСУМАЦИЯ
Дистанционно отчитане на водомери в жилищната част. Съдействие при отчитане на консумация на ел.енергия. Изчисляване на индивидуалното потребление на топла вода от собствената котелна система на сградата.

© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016