Подземни паркинги:

Подземните паркинги са на три нива, като първо ниво е за достъп на клиенти на търговската зона, със система за таксуване на кратковременен престой, а второ ниво (обслужващо апартаментите) и трето ниво (обслужващо офисите) са с контролиран достъп, посредством бариери и четци за RFID карти. Гаражните клетки на второ и трето ниво са измазани, боядисани с полиуретаново покритие на пода. Алеите за маневриране са изпълнени с шлайфан бетон. Подземните нива са с изградени осветителни, вентилационни, пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

Намерете паркомясто

Паркоместа за
Избор на етаж
Статус:
Тип гараж:
Мин. квадратура:
Макс. квадратура
Мин. цена:
Макс. цена:

СПИСЪК ПАРКОМЕСТА:

Паркоместа и гаражи на ниво -2 се продават само с апартаменти.

Тип паркомясто ЗП (м2) Етаж Цена (EUR с ДДС) № паркомясто Статус
Гараж 27.96 -3 Продаден 3-1 Продаден
Гараж 29.34 -3 Продаден 3-2 Продаден
Гараж 27.42 -3 Продаден 3-3 Продаден
Гараж 28.61 -3 Продаден 3-4 Продаден
Гараж 28.15 -3 Продаден 3-5 Продаден
Гараж 28.15 -3 Продаден 3-6 Продаден
Гараж 27.76 -3 Продаден 3-7 Продаден
Гараж 30.14 -3 Продаден 3-8 Продаден
Гараж 25.38 -3 Продаден 3-9 Продаден
Гараж 22.19 -3 Продаден 3-10 Продаден
Гараж 11.06 -3 Продаден 3-11 Продаден
Гараж 18.47 -3 Продаден 3-12 Продаден
Гараж 19.16 -3 Продаден 3-13 Продаден
Гараж 20.06 -3 Продаден 3-14 Продаден
Гараж 21.38 -3 Продаден 3-15 Продаден
Гараж 19.51 -3 Продаден 3-16 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-17 Продаден
Гараж 27.63 -3 Продаден 3-18 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-19 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-20 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-21 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-22 Продаден
Гараж 18.56 -3 Продаден 3-23 Продаден
Гараж 18.56 -3 Продаден 3-24 Продаден
Гараж 18.56 -3 Продаден 3-25 Продаден
Гараж 17.58 -3 Продаден 3-26 Продаден
Гараж 18.56 -3 Продаден 3-27 Продаден
Гараж 18.56 -3 Продаден 3-28 Продаден
Гараж 19.27 -3 Продаден 3-29 Продаден
Гараж 19.27 -3 Продаден 3-30 Продаден
Гараж 18.90 -3 Продаден 3-31 Продаден
Двоен гараж 47.78 -3 Продаден 3-32,33 Продаден
Гараж 25.48 -3 Продаден 3-34 Продаден
Гараж 18.23 -3 Продаден 3-35 Продаден
Гараж 18.23 -3 Продаден 3-36 Продаден
Гараж 20.17 -3 Продаден 3-37 Продаден
Гараж 20.17 -3 Продаден 3-38 Продаден
Гараж 18.23 -3 Продаден 3-39 Продаден
Гараж 18.23 -3 Продаден 3-40 Продаден
Гараж 20.17 -3 Продаден 3-41 Продаден
Гараж 20.17 -3 Продаден 3-42 Продаден
Гараж 20.17 -3 Продаден 3-43 Продаден
Гараж 20.17 -3 Продаден 3-44 Продаден
Гараж 29.37 -3 Продаден 3-45 Продаден
Гараж 23.76 -3 Продаден 3-46 Продаден
Гараж 36.19 -3 Продаден 3-47 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-48 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-49 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-50 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-51 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-52 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-53 Продаден
Гараж 19.51 -3 Продаден 3-54 Продаден
Гараж 19.67 -3 Продаден 3-55 Продаден
Гараж 17.79 -3 Продаден 3-56 Продаден
Гараж 17.81 -3 Продаден 3-57 Продаден
Гараж 19.95 -3 Продаден 3-58 Продаден
Гараж 20.00 -3 Продаден 3-59 Продаден
Гараж 21.08 -3 Продаден 3-60 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-61 Продаден
Гараж 22.98 -3 Продаден 3-62 Продаден
Гараж 17.70 -3 Продаден 3-63 Продаден
Гараж 21.45 -3 Продаден 3-64 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-65 Продаден
Гараж 21.98 -3 Продаден 3-67 Продаден
Гараж 19.20 -3 Продаден 3-68 Продаден
Гараж 27.25 -3 Продаден 3-69 Продаден
Гараж 23.46 -3 Продаден 3-70 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-71 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-72 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-73 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-74 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-75 Продаден
Паркомясто 12.50 -0 Продаден 0-76 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-77 Продаден
Гараж 24.74 -3 Продаден 3-78 Продаден
Гараж 22.21 -3 Продаден 3-79 Продаден
Паркомясто 12.50 -3 Продаден 3-80 Продаден
Гараж 43.61 -3 Продаден 3-81 Продаден
Гараж 27.18 -3 Продаден 3-82 Продаден
Гараж 25.07 -3 Продаден 3-84 Продаден
Гараж 26.94 -3 Продаден 3-85 Продаден
Гараж 33.11 -3 Продаден 3-86 Продаден
Гараж 25.58 -3 Продаден 3-87 Продаден
Гараж 25.58 -3 Продаден 3-88 Продаден
Гараж 28.13 -3 Продаден 3-89 Продаден
Гараж 21.50 -3 Продаден 3-90 Продаден
Гараж 22.43 -3 Продаден 3-91 Продаден
Гараж 25.23 -3 Продаден 3-92 Продаден
Гараж 24.04 -3 Продаден 3-93 Продаден
Гараж 21.59 -3 Продаден 3-94 Продаден
Гараж 21.57 -3 Продаден 3-95 Продаден
Гараж 27.96 -2 Продаден 2-1 Продаден
Гараж 29.34 -2 Продаден 2-2 Продаден
Гараж 27.42 -2 Продаден 2-3 Продаден
Гараж 28.61 -2 Продаден 2-4 Продаден
Гараж 28.15 -2 Продаден 2-5 Продаден
Гараж 28.15 -2 Продаден 2-6 Продаден
Гараж 27.76 -2 Продаден 2-7 Продаден
Гараж 30.14 -2 Продаден 2-8 Продаден
Гараж 25.38 -2 Продаден 2-9 Продаден
Гараж 22.19 -2 Продаден 2-10 Продаден
Гараж 16.74 -2 Продаден 2-11 Продаден
Гараж 18.12 -2 Продаден 2-12 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-13 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-14 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-15 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-16 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-17 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-18 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-19 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-20 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-21 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-22 Продаден
Гараж 18.56 -2 Продаден 2-23 Продаден
Гараж 18.56 -2 Продаден 2-24 Продаден
Гараж 18.56 -2 Продаден 2-25 Продаден
Гараж 17.58 -2 Продаден 2-26 Продаден
Гараж 18.56 -2 Продаден 2-27 Продаден
Гараж 18.56 -2 Продаден 2-28 Продаден
Гараж 19.27 -2 Продаден 2-29 Продаден
Гараж 19.27 -2 Продаден 2-30 Продаден
Гараж 18.90 -2 Продаден 2-31 Продаден
Двоен гараж 47.78 -2 Продаден 2-32,33 Продаден
Гараж 25.52 -2 Продаден 2-34 Продаден
Гараж 18.23 -2 Продаден 2-36 Продаден
Гараж 20.17 -2 Продаден 2-37 Продаден
Гараж 20.17 -2 Продаден 2-38 Продаден
Гараж 18.23 -2 Продаден 2-39 Продаден
Гараж 18.23 -2 Продаден 2-40 Продаден
Гараж 23.76 -2 Продаден 2-47 Продаден
Гараж 25.42 -2 Продаден 2-48 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-49 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-50 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-51 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-52 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-53 Продаден
Гараж 19.11 -2 Продаден 2-54 Продаден
Гараж 19.67 -2 Продаден 2-55 Продаден
Гараж 17.79 -2 Продаден 2-56 Продаден
Гараж 17.81 -2 Продаден 2-57 Продаден
Гараж 19.95 -2 Продаден 2-58 Продаден
Гараж 20.00 -2 Продаден 2-59 Продаден
Гараж 21.04 -2 Продаден 2-60 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-61 Продаден
Гараж 21.20 -2 Продаден 2-62 Продаден
Гараж 19.02 -2 Продаден 2-63 Продаден
Гараж 21.63 -2 Продаден 2-64 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-65 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-66 Продаден
Гараж 21.98 -2 Продаден 2-67 Продаден
Гараж 27.70 -2 Продаден 2-68 Продаден
Гараж 25.69 -2 Продаден 2-69 Продаден
Гараж 23.46 -2 Продаден 2-70 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-71 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-72 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-73 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-74 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-75 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-76 Продаден
Паркомясто 12.50 -2 Продаден 2-77 Продаден
Гараж 21.59 -2 Продаден 2-78 Продаден
Гараж 21.59 -2 Продаден 2-79 Продаден

© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016