СПИСЪК МАГАЗИНИ НА ЕТАЖ 1:


Тип търговска площ ЗП (м2) Общи части (м2) РЗП (м2) Етаж Наемна цена (EUR, с ДДС / м2) № търговска площ Статус
Магазин хранителни стоки 1499.95 344.78 1844.73 1 Продаден 1.30 Продаден
Магазин 40.12 11.39 51.51 1 Продаден 1.02 Продаден
Магазин 51.70 14.68 66.38 1 Продаден 1.04 Продаден
Магазин 74.86 21.26 96.12 1 Продаден 1.06 Продаден
Магазин 82.47 23.42 105.89 1 Продаден 1.08 Продаден
Магазин 99.00 28.11 127.11 1 Продаден 1.10 Продаден
Магазин 150.87 42.84 193.71 1 Продаден 1.12 Продаден
Магазин 67.84 19.26 87.10 1 Продаден 1.14 Продаден
Магазин 66.00 18.74 84.74 1 Продаден 1.16 Продаден
Магазин 36.70 10.42 47.12 1 Продаден 1.18 Продаден
Магазин 68.50 19.45 87.95 1 Продаден 1.20 Продаден
Магазин 100.75 28.61 129.36 1 Продаден 1.22 Продаден
Магазин 124.58 35.38 159.96 1 Продаден 1.24 Продаден
Магазин 346.40 98.37 444.77 1 Продаден 1.26 Продаден
Магазин 59.40 16.87 76.27 1 Продаден 1.32 Продаден
Магазин 40.00 11.36 51.36 1 Продаден 1.34 Продаден
Магазин 68.37 19.42 87.79 1 Продаден 1.36 Продаден
Магазин 43.26 12.28 55.54 1 Продаден 1.38 Продаден

© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016