СПИСЪК ОФИС ПЛОЩИ ЕТАЖ 4:


ЗП (м2) Общи части (м2) РЗП (м2) Етаж Наемна цена (EUR, с ДДС/ м2) № офис Статус
46.73 10.49 57.22 4 Отдаден 1-4 Отдаден
100.65 22.60 123.25 4 Отдаден 2-4 Отдаден
50.32 11.30 61.62 4 Отдаден 3-4 Отдаден
47.33 10.63 57.96 4 Отдаден 4-4 Отдаден
56.29 12.64 68.93 4 Отдаден 5-4 Отдаден
56.28 12.64 68.92 4 Отдаден 6-4 Отдаден
58.54 13.14 71.68 4 Отдаден 7-4 Отдаден
63.20 14.19 77.39 4 Отдаден 8-4 Отдаден
127.66 28.67 156.33 4 Отдаден 9-4 Отдаден
128.79 28.92 157.71 4 Отдаден 10-4 Отдаден
63.76 14.32 78.08 4 Отдаден 11-4 Отдаден
95.79 21.51 117.30 4 Отдаден 12-4 Отдаден
61.00 13.70 74.70 4 Отдаден 13-4 Отдаден
74.91 16.82 91.73 4 Отдаден 14-4 Отдаден
240.16 53.93 294.09 4 Отдаден 15-4 Отдаден
74.08 16.63 90.71 4 Отдаден 16-4 Отдаден
81.94 18.40 100.34 4 Отдаден 17-4 Отдаден
161.65 36.30 197.95 4 Отдаден 18-4 Отдаден
76.97 17.28 94.25 4 Отдаден 19-4 Отдаден
124.00 27.84 151.84 4 Отдаден 20-4 Отдаден
65.63 14.27 77.80 4 Отдаден 21-4 Отдаден
65.63 14.27 77.80 4 Отдаден 22-4 Отдаден
64.80 14.55 79.35 4 Отдаден 23-4 Отдаден

© Всички права запазени „ВАРНА 115“ - 2016